Dosah příspěvků je cesta, ne cíl

18.08.2022

Na sociálních sítích platí za hojně skloňovaný termín mezi marketéry i běžnou veřejností takzvaný dosah příspěvků. Ten je sice důležitý, ale mnohdy i přeceňovaný. Proč?

Co je to dosah a jak s ním pracovat

Dosah příspěvků jednoduše řečeno vymezuje konkrétní okruh lidí, k nimž se dostane váš obsah. Konkrétně Facebook kupříkladu dosah příspěvku definuje jakožto počet lidí, kteří viděli jakýkoli váš příspěvek alespoň jedenkrát. Současně též uvádí, že se jedná o odhadovanou metriku.

Facebook rovněž nabízí placený dosah. Ten představuje počet lidí, kterým se na obrazovce zobrazil jakýkoliv placený příspěvek vaší stránky.

Proč není vhodné honit se za dosahem?

Cílem je, aby byl pochopitelně dosah dostatečný. Někteří marketéři, správci sítí, ale i samotní majitelé značek však trvají na tom, aby byl dosah co nejvyšší.

Ovšem ani honba za vysokými čísly nemusí nakonec přinést žádoucí efekt a neměla by být stěžejním cílem realizace marketingové kampaně. Organický dosah je sice důležitým kritériem hodnocení její úspěšnosti, ale bylo by chybou se omezit jen na něj. Proč?

S jistou nadsázkou můžeme použít známé úsloví, které říká, že i cesta může být cíl. V případě dosahu to platí stoprocentně.

Proč na dosahu (ne)záleží

Dosah totiž nelze vnímat jako absolutní měřítko úspěchu, pouze jako nástroj nebo určité vodítko. Vysoký dosah totiž v reálu nemusí znamenat, že příspěvek sklidil úspěch. A samozřejmě ani nutně nevede k žádoucím konverzím, tedy k navýšení počtu objednávek zboží či služby a podobně.

Ostatně krátkodobě a jednorázově lze dosah zvýšit i nákupem sledujících. Ti se ovšem opět nebudou reálně zajímat o vaši značku a povětšinou nebudou mít ani zájem nakoupit. Půjde o "mrtvé" účty, které můžete zaujmout maximálně jednorázově, například s vidinou výhry v soutěži.

Organický dosah se neustále snižuje

Navíc je potřeba počítat s tím, že organický dosah se konkrétně na Facebooku neustále snižuje. Momentálně se pohybuje už pouze kolem 2 %. Dáno je to skutečností, že se Facebook snaží primárně podporovat interakce mezi uživateli, což je ale na úkor majitelů stránek.

Bojovat s algoritmem mamutí sociální sítě je tak jednoznačně ztrátou času. Klesající trend je přitom zřetelně patrný už od roku 2018. Lpět na maximalizaci dosahu dává tedy při budování úspěšné značky na sociálních sítích i z tohoto pohledu stále méně smysl.

Sledovat se navíc vyplatí nejen dosah, ale i jiné metriky. Velmi důležitá je míra zájmu. Ta přináší odhad, kolik procent lidí, kteří váš příspěvek na sítích viděli, o něj projevili zájem

To může znamenat třeba to, že se u něj zastavili, rozklikli si text, podívali se na fotografii, udělili vám "like", napsali komentář nebo obsah sdíleli. Tento faktor rozhodně má smysl sledovat a vycházet z něj i při tvorbě nového obsahu.

Závěr aneb jak zacházet s dosahem

Dosah na sociálních sítích je důležitým ukazatelem, zda je vaše komunikace nastavena funkčně. Avšak neměl by být tím nejdůležitějším! Vždy je potřeba nevnímat jej jako izolovaná čísla, ale v kontextu celé marketingové strategie.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Přidávání příspěvků na Instagram má svá pravidla. A to nejen z hlediska obsahu, ale i při výběru konkrétního času. Kdy nastává ten nejlepší moment pro přidání dalšího postu?

Instagram může být poměrně silným nástrojem pro vizuální prezentaci značky. Jaká pravidla se u profilů vyplatí dodržovat? Na co byste neměli zapomínat? A jaká jsou základní pravidla grafiky na Instagramu? V tomto článku jsem vám sepsala vše podstatné.

Zkrátka PNO představuje pomyslné zaklínadlo mnoha majitelů firem. O co se vlastně jedná? K čemu slouží? A proč jej firmy a podnikatelé tak řeší? Já už to vím a vy to budete po přečtení tohoto článku vědět taky.

Obsah je král, praví okřídlené marketingové rčení. Platí to i na sítích. Co ale dělat v okamžiku, kdy jednoduše netušíte, jaký obsah na ně dát? Co se hodí konkrétně na Instagram?