Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Natálie Rumpala

Jsem Natálie Rumpala, správkyně sociálních sítí a copywriterka na volné noze, se sídlem Livornská 421, Praha, 109 00. Jsem zapsaná u živnostenského úřadu od 1. 3. 2016 s IČ 04860403.

Těší mě, že se se mnou pouštíte do spolupráce. Ať už se jedná o správu vašich profilů na sociálních sítích, konzultace, psaní či úpravu vašich textů nebo workshopy, naše smluvní vztahy se budou řídit těmito podmínkami.

Prosím, vezměte na vědomí, že mé služby poskytuji firmám a dalším profesionálům, tedy nejsou určené spotřebitelům.

1. Objednávka mých služeb

Jak probíhá objednávka mých služeb? Nic složitého – prostě napište a domluvíme se.

 1. Na mém webu najdete různé typy spolupráce. Pokud máte o některou z mých služeb zájem, napište mi prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail info@rumpala.cz.

 2. Na základě poptávky některé z mých služeb nevzniká sám o sobě mezi námi žádný smluvní vztah. Jakmile dostanu vaši zprávu, budu vás informovat o podrobnostech, týkající se dané služby, zejména o volné pracovní kapacitě, obsahu a odměně za poskytnutou službu. Smluvní vztah mezi námi vznikne až na základě vzájemného odsouhlasení podmínek a průběhu dané spolupráce.

 3. Na dohodnuté služby vystavuji zálohovou fakturu, která může být až do výše 100 % odměny. Zálohová faktura je splatná do 5 dnů od vystavení. Pokud záloha není uhrazena, nemám povinnost na zakázce začít pracovat a nejsem v tzv. prodlení. Tato záloha je 100% vratná v případě zrušení objednávky mých služeb do 3 pracovních dnů od obdržení platby za tuto zálohovou fakturu. Po uplynutí této doby je již tato záloha nevratná.

 4. Pokud se během naší spolupráce objeví nové věci, které povedou k vícepracím, dám vám o tom dopředu vědět a řeknu vám, s jakým navýšením odměny je potřeba počítat. Pokud nebudete s navýšením souhlasit, předám vám práci bez těchto víceprací a mám nárok na odměnu za tuto odvedenou práci.

 5. Má pracovní doba je od pondělní do pátku od 8:00 do 16:00, mimo tyto hodiny jsem k dispozici pouze po domluvě.

 6. Můj pracovní čas je v mém výhradním vlastnictví. V případě zájmu o vícepráce je potřeba se se mnou nejprve písemně předem s dostatečným časovým předstihem domluvit.

 7. Osobní schůzky je potřeba se mnou domluvit vždy alespoň minimálně 5 kalendářních dní předem. Za osobní schůzky si účtuji 1 500 Kč/hod. včetně doby nutné na přepravu na místo setkání.

 8. Veškeré analýzy, příspěvky a reporty vytvořené pro vás jsou od okamžiku úhrady Vaším majetkem a můžete s nimi libovolně zacházet.

 9. Při dlouhodobé spolupráci můžete čerpání mých služeb kdykoliv ukončit. Pouze doběhneme již započatý měsíc.

 10. Vyhrazuji si právo kdykoliv během spolupráce ukončit naši spolupráci. Pouze doběhneme již započatý měsíc.

 11. Preferuji e-mailovou komunikaci, na kterou reaguji do druhého pracovního dne. V rámci osobní produktivity vyřizuji e-maily jen jednou denně. Pokud jsem vám do 3 pracovních dnů neodpověděla, ozvěte se. Nejspíše se váš e-mail někam zatoulal.

 12. S jakýmkoliv požadavkem se vám připomenu maximálně 3x.

 13. V případě plánované nedostupnosti delší než tři pracovní dny vás o tom předem informuji. V období mé dovolené (vždy vás informuji předem) nejsem k dispozici pro operativní tvorbu příspěvků či kampaní.

2. Objednávka konzultace

Někdy potřebujete jen konzultaci – v takovém případě se můžeme domluvit na jednorázových konzultacích.

 1. Pokud potřebujete jen poradit se soc. sítěmi, zkontrolovat jejich nastavení, anebo "mrknout očkem" na vaše příspěvky, jsou pro vás konzultace tím pravým. Kontaktujte mě prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo prostřednictvím e-mailu info@rumpala.cz.

 2. Domluvíme se, co potřebujete v rámci konzultace probrat. Poté vám pošlu mou nabídku. Ta v sobě zahrnuje odměnu za přípravu na schůzku a za samotnou konzultaci. Pokud si tuto nabídku schválíme, máme uzavřenou smlouvu, která se řídí těmito podmínkami.

 3. V případě, že na objednanou konzultaci nemůžete dorazit, pokud mi stihnete dát vědět do 24 hodin před konáním schůzky, neúčtuji storno poplatek za rezervovaný čas. Pokud účast zrušíte později, účtuji stornopoplatek ve výši 100 % odměny za celkově rezervovaný čas a odměnu za přípravu.

 4. Pokud o konzultaci už nebudete mít vůbec zájem a do 24 hodin před konáním schůzky ji zrušíte, vrátím vám vaše peníze.

 5. Pokud ke konzultaci nedojde z důvodu neohlášené účasti z Vaší strany, Vaše peníze propadají.

 6. Na dohodnuté služby vystavuji zálohovou fakturu, která může být až do výše 100 % odměny. Zálohová faktura je splatná do 5 dnů od vystavení. Pokud záloha není uhrazena, nemám povinnost službu poskytnout. Tato záloha je 100% vratná v případě zrušení objednávky mých služeb do 3 pracovních dnů od obdržení platby za tuto zálohovou fakturu. Po uplynutí této doby je již tato záloha nevratná.

3. Platební podmínky

Ceny za mé služby a workshopy najdete na webu, v ceníku nebo se domluvíme individuálně.

Společné jsou pro ně tyto podmínky:

 1. Na mé služby mohu vystavit zálohovou fakturu, až do výše 100 % odměny. Pokud je zálohová faktura vystavena a není uhrazena ve splatnosti, nemám povinnost začít pracovat na domluvené službě. Prosím, vezměte na vědomí, že zpoždění s úhradou zálohové faktury s sebou nese změnu termínu domluveného plnění, z důvodu vyhrazených kapacit.

 2. Při platbě za mé služby převodem, vás poprosím o uhrazení odměny za služby společně s uvedením variabilního symbolu platby.

 3. Po uhrazení odměny vám vystavím klasickou fakturu. Nejsem plátcem DPH.

 4. Fakturu vám zašlu v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou mi uvedete.

Poskytovatel platební brány, společnost Comgate, a.s.
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
Platby kartou a platebními tlačítky bank.

4. Co když služby nebo konzultace budou mít nějakou vadu?

Služby a konzultace dodávám vždy na míru a v co největší kvalitě. Někdy se ale i při vynaložení veškeré péče může stát, že služba může mít chybu. Jak v takovém případě postupovat?

 1. Pokud máte za to, že poskytnutá služba nebo workshop má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá domluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanským zákoníkem). Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba nebo konzultace neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.

 2. Reklamaci uplatníte na e-mail info@rumpala.cz

 3. Prosím, uveďte:

 • které služby nebo které konzultace se vada týká

 • vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení

 1. Ozvu se vám co nejdříve s návrhem řešení nastalé situace.

5. Autorská a osobnostní práva

Materiály a výstupy mé práce jsou velmi často autorským dílem. Co s nimi smíte a nesmíte dělat?

 1. Pokud se zúčastníte mého workshopu nebo konzultace, podklady, které budete mít ode mě po ruce, si smíte použít pro vlastní studijní účely. Prosím vás ale o pochopení, že se jedná o mé know-how, které je určeno pouze vám, a proto vás prosím o další nešíření.

 2. Workshopy ani konzultace se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez mého výslovného souhlasu (a případně souhlasu ostatních účastníků), a to ani pro osobní užití.

 3. Pokud jste si zaplatili mé služby a předávám vám texty či příspěvky šité na míru, dávám vám tímto možnost výstupy používat bez časového, množstevního a územního omezení. Texty můžete nechat použít i třetí osoby a smíte je upravovat. Nemáte povinnost mě uvádět jako autorku.

 4. Pokud budete chtít můj text registrovat jako ochrannou známku, prosím, kontaktujte mě a domluvíme se. Je k tomu potřeba můj souhlas.

6. Ochrana osobních údajů

K poskytnutí služeb nebo konzultací musím zpracovat některé vaše osobní údaje.

 1. Pokud poptáváte moje služby nebo konzultace, budu pracovat s vašimi kontaktními údaji, které mi sdělíte, prostřednictvím poptávkového formuláře nebo e-mailu. Jsou to: jméno, příjmení, podnikatelské údaje, e-mail, případně telefonní číslo, vaše požadavky ohledně služby nebo workshopu, případně další údaje, které mi sdělíte.

 2. Tyto osobní údaje potřebuji zpracovat pro domluvu ohledně plnění a poskytnutí plnění, také pro případné daňové a účetní účely, případně pro doložení splnění mých povinností. Takové zpracování je možné na základě GDPR – plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a oprávněného zájmu.

 3. Osobní údaje budu zpracovávat po dobu naší spolupráce a dále 10 let od jejího ukončení.

 4. Kdo se k osobním údajům dostane? Jsou to:

 • poskytovatel služby SimpleShop, společnost Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín II, IČ 24197190.

 • poskytovatel služby Google, společnost Google Ireland Ltd., sídlem Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

 1. Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mě v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

7. Závěrečná ustanovení

Závěrem:

 1. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

 2. Vezměte, prosím, na vědomí, že obchodní podmínky mohu zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat.

Praha | 19. 06. 2024