Kdo je a kdo není správce sociálních sítí?

02.12.2021

Laik může mít poměrně zkreslené představy o tom, kdo je správce sociálních sítí a jaké jsou jeho kompetence. Kdo jím tedy skutečně je a kdo nikoli?

Kdo není správce sociálních sítí

Správci sociálních sítí se v praxi potkávají s různorodými požadavky. Mnohé však jednoznačně nejsou a ani nemohou být v jejich kompetenci.

Nejsou tak výjimkou žádosti o odblokování profilu na Facebooku, smazání fotografie na sítí, nebo dokonce obnovení přístupového hesla. Je však nutné si uvědomit, že toto jsou úkoly, se kterými je potřeba se obrátit výhradně na oficiální podporu Facebooku.

Na chod samotného Facebooku (nebo jiných sociálních sítí) totiž jejich správci přirozeně nemají sebemenší vliv. Jednoznačně se nejedná o manažery společnosti, zástupce technické podpory, kohokoli, kdo by byl napojen na majitele Facebooku či snad na samotného Marka Zuckerberga.

Kdo ve skutečnosti je správce sociálních sítí

Správce sociálních sítí je samostatně působící podnikatel, ať už freelancer nebo zaměstnanec v marketingové agentuře.

Jeho úkolem je starat se o konkrétní profily na sociálních sítích. Primárně se tedy musí jednat o člověka, který je zběhlý v marketingu. Měl by to být nejen copywriter, ale také člověk, který je schopen vytvořit k příspěvkům grafiku.

A samozřejmě by měl k obsahu na síti být schopen přistupovat i analyticky. Správce sociálních sítí musí mít ponětí o trendech v tomto prostředí, ale také mít zpracovanou obsahovou strategii. Má být zkrátka schopen sociální sítě pro svou práci využívat adekvátně efektivně.

Také potřebuje mít povědomí o tom, jaké publikum se na sociálních sítích pohybuje a kdo je cílová skupina, k níž potřebuje své sdělení dostat

Ke své práci nezbytně využívá správce sociálních sítí kromě vlastních zkušeností a dovedností i řadu nástrojů. Prakticky nezbytností je v každodenní činnosti především Business Manager. Součástí této práce je i pravidelný reporting.

Proč spolupracovat se správcem sociálních sítí

Samotným majitelům firem schází pro efektivní využívání sociálních sítí nejen znalosti, ale především komodita nejcennější: čas.

Profesionál tak prakticky dokáže tuto činnost zastat a zároveň vám pomůže vytěžit z přístupu na sítě pro vaše podnikání to nejcennější. Sociální síť umí přivést nové zákazníky, zvýraznit povědomí o vaší značce i zvýšit prodeje. Odborník vám proto pomůže k tomu, aby vaše podnikání mohlo všestranně růst.

Stejně tak má přehled o tom, jakým způsobem pracuje vaše konkurence. A dokáže s pomocí těchto znalostí účinně vysledovat, která obchodní strategie může být funkční, která nikoli a kde se skrývá příležitost pro vás.

Sociální sítě navíc v současné době nabývají na důležitosti, která omezuje možnosti osobního setkávání. V době těch nejpřísnějších restrikcí prakticky jiná možnost, jak se ke klientům přiblížit než online, neexistuje.

Závěrem

Správce sociálních sítí je pro majitele firem důležitým obchodním partnerem, který mu může napomoci zvýšit hodnotu jeho značky. Je však zásadně důležité správně chápat jeho úlohu v celém procesu. Rozhodně se nejedná o pracovníka Facebooku, podporu Facebooku, majitele Facebooku, manažera Facebooku nebo snad dokonce o samotného Marka Zuckerberga.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Vypínání a zapínání reklamy představuje základní dovednost při spouštění reklamních kampaní. Teprve po zapnutí můžete s reklamou pracovat dále. Kde se tato možnost nachází pro Instagram?

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích potřebuje čas. Nejde to dělat hned po první minutě, ani třeba po jednom dni. Kdy je tedy vhodné k němu přikročit? Po týdnu? Po dvou týdnech? Po měsíci? A kdo nebo co o tom rozhoduje?

Pravidla pro reklamu jsou na Facebooku poměrně striktní. Proč dochází k zamítání a co v podobné situaci můžete podniknout? Přečtěte si tento článek, abyste se mohli vyhnout zamítnutí reklamy na Facebooku.

Přidávání příspěvků na Instagram má svá pravidla. A to nejen z hlediska obsahu, ale i při výběru konkrétního času. Kdy nastává ten nejlepší moment pro přidání dalšího postu?