Uživatel před nákupem kliknul na více reklam - které Facebook přičte konverzi?

25.02.2021

Konverze je ve světě marketingu často skloňovaný pojem. Ovšem ač je tento parametr všem poměrně jasný, není příliš jasné, jak vlastně Facebook tyto konverze počítá. Když třeba uživatel před nákupem klikne na více reklam, ke které Facebook nakonec přičte konverzi? Nebo pokud třeba uživatel nakoupí až po pár dnech - přiřadí se konverze ke dni, kdy daný člověk kliknul na reklamu, anebo ke dni, kdy skutečně nakoupil?

Co je konverze

Pojmem konverze se označuje stav, kdy uživatel vykoná z pohledu obchodníka na webu žádoucí akci.

Typicky se tímto označují stavy, kdy návštěvník objedná, přihlásí si odběr novinek, klikne na odkaz nebo projeví určitým způsobem svůj zájem o nabízený produkt či službu.

Na sociálních sítích pak může být toto spektrum interakcí ještě širší. Konkrétně na Facebooku je možné kromě počtu konverzí navíc vyhodnotit hodnotu nákupu a sociální síť taktéž dokáže odlišit několik druhů konverzí. Jedná se například o přidání do košíku, přechod k zaplacení nebo samotný nákup.

Konverze vs. konverzní poměr

Termínem konverzní poměr pak označujeme pravděpodobnost, že se do této žádoucí fáze uživatel skutečně dostane. Měření konverze pak určuje, jak efektivní je vaše reklama a potažmo také i jestli mají náklady na ni vynaložené význam.

Proč byste měli měřit konverze?

Primární důvod, proč měřit konverze, je tedy především snaha o zvýšení prodeje. Zvýšení konverzí lze v online marketingu provést primárně tak, že zvýšíte počet návštěvníků na webu.

Dále je možné zvýšit konverzní poměr webu, tedy stávající návštěvníky v podstatě přimět k tomu, aby reagovali tak, jak je žádoucí. Lze říci, že optimální marketingová strategie vzniká propojením obou těchto cest.

Jakou metodiku počítání konverze používá Facebook?

Jenže teď k tomu důležitému - jakou metodiku počítání konverze používá Facebook? Ke které reklamě Facebook přičte žádoucí konverzi? Sociální síť ve svém výchozím nastavení využívá model, který je založen na přiřazení poslednímu použitému kanálu.

Zásluha za konverzi tak je, jak vysvětluje přímo nápověda na Facebooku, připsána reklamě, na kterou daný člověk kliknul nebo zareagoval. Jestliže uživatel na danou reklamu neklikne, akce se připíše poslední reklamě, kterou viděl.

V případě, že na reklamu klikne, akce se připíše té reklamě, na kterou uživatel kliknul. Pokud na ni neklikne, přiřadí se akce k nejnovější reklamě, kterou viděl.

Přiřazení po kliknutí může zahrnovat také kliknutí, která jsou projevem zájmu. Sem může patřit označení reklamy tlačítkem "To se mi líbí", komentování příspěvku nebo sdílení reklamy. Z toho plyne, že pokud uživatel označí vaši reklamu jako "To se mi líbí", konverze se přiřadí vybranému oknu po kliknutí.

Kdy se konverze na Facebooku započítávají

Větší počet kliknutí uživatelem na stejnou reklamu považuje sociální síť za duplicitu, pokud jsou provedena v krátkém čase. Ve výsledku tak započítá pouze jeden klik.

Události realizované mimo maximální konverzní okno se do konverzí nezapočítají. Maximální konverzní okno činí 28 dní. Další aktualizování počtu trvá po dobu 28 dnů následujících po ukončení kampaně.

Konverze a akce se v reportech započítávají v den, kdy ke kliknutí nebo zhlédnutí došlo. Uživatel si však může sám nastavit, že chce konverze reportovat podle data, kdy k nim došlo. Učinit tak můžete prostřednictvím API pro přehledy reklam.

Z důvodu specifické metody se tak, pozor, mohou data o konverzích z Facebooku lišit ve srovnání s výstupem v Google Analytics! Zpravidla se výstupy z Facebooku jeví jako příznivější.

Typy akcí na Facebooku

Akce na Facebooku lze rozdělit ve Správci reklam podle toho, zda k nim dochází v reklamě nebo mimo ni.

Pokud jsou akce provedené přímo v reklamě jsou zobrazeny v kolonkách Zobrazení a Kliknutí na odkaz. Může to být zobrazení reklamy, kliknutí na odkaz. Dále je sem započítáno zhlédnutí videa, reakce na příspěvek a sdílení příspěvku.

K akcím provedeným mimo reklamu patří typicky například nákup na vašem webu. Mohou to ale být i různé události, u nichž pak uživatel může vyjádřit svůj zájem například tím, že se jich chce zúčastnit nebo je alespoň označí tlačítkem "Mám zájem".

V rámci výchozího nastavení se akce tohoto typu zobrazují na základě zobrazení za 1 den a kliknutí za 28 dní.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."