Proč se naše firemní reklamy na Facebooku nedoručují?

11.03.2021

I zdánlivě bezchybně vypadající reklama na Facebooku nemusí mít žádoucí efekt. Co je toho příčinou a jak opravit stav, kdy vám reklama neběží? To zjistíte právě zde.

Nesprávné datum

K častým začátečnickým chybám na úrovni účtu patří zejména to, že se období, kdy byly kampaně vytvořené a aktivní, neshoduje s obdobím prohlíženým. Pokud se vám zobrazí časové okno s neaktuálním datem, můžete být překvapeni, že se s vaší reklamou nic neděje.

Náprava je v tomto případě jednoduchá, požadovaný rozsah data se musí ve Správci reklam nastavit tak, aby kampaně měly v dotyčné době status aktivní.

Překročení limitu

Pakliže máte nastaven limit pro celkové výdaje za reklamu, může to znamenat, že se reklama přestane doručovat. Důvod je jednoduchý, limit jste pravděpodobně překročili.

Jedná se v podstatě o jakousi pojistku pro vás, pokud nechcete, aby výdaje na marketing byly příliš vysoké. Užitečná pomůcka se ovšem může rychle změnit v nepříjemný problém, který ale má jednoduché řešení. V kolonce Vyúčtování -> Nastavení plateb je nutné limit Resetovat.

Konec sady reklam

Chyba může nastat i na úrovni sady reklam. Facebook přestává vaše reklamy zobrazovat také tehdy, když jednoduše uplyne datum jejich doručení.

Parametr konec doručování sady reklam byste si měli zkontrolovat. U konkrétní sestavy si zadejte nové datum ukončení. Pokud jste naopak počítali s tím, že kampaň zahájíte až v budoucnu a podle toho datum nastavili, můžete upravit i začátek doručování sady.

Příliš malé publikum

Správné cílení je sice alfou a omegou reklamy, výrazné omezení vašeho publika je však značně kontraproduktivní.

Příliš malé publikum vznikne jednak nadměrným použitím kritérií cílení, ale také tím, že si sami takto úzké publikum navolíte například tím, že se zaměřujete na krátký časový úsek. V některých případech vás může Facebook na toto upozornit, jindy si však musíte poradit sami.

Facebook nedávno obnovil svou funkci odhadů dosahu u vlastních okruhů uživatelů. To vám pomůže odhadnout velikost vašeho publika už na počátku. Pokud je vaše publikum skutečně příliš malé, zobecněte kritéria zacílení nebo si přidejte další publikum, tím se okruh vhodných uživatelů rozšíří. Jestliže si ale myslíte, že publikum příliš malé není, můžete využít optimalizaci, kterou provedete na kartě Zobrazení.

Překrývající se publikum

Často se projevující chybou je též to, že se vám publikum překrývá. Za těchto okolností Facebook sám vybere reklamní sestavu s nejlepším výkonem. Ostatním v soutěži zabrání.

Pokud máte podezření, že ve vaší reklamně k tomuto došlo, ověřte si to v kartě Okruhy uživatelů. Vybraná publika si označte, Facebook jich umožňuje označit ve svém nástroji až pět. Poté zadejte volbu Zobrazit přesah okruhu uživatelů. Díky ní se dozvíte, zda k překryvu skutečně došlo.

Facebook vám vygeneruje seznam všech segmentů publika, které jste si zvolili, a současně několik dalších metrik.

Nízké bidy nebo rozpočty

Jestliže u své reklamy nepoužijete Reach & Frequency, dostává se do aukce. Až poté se může zobrazit cílovému publiku.

Nízký bid nebo nekonkurenceschopný rozpočet tak znamená, že vaše reklama jednoduše mezi ostatními neuspěje. Problém napravíte zvýšením bidu nebo jeho optimalizací. Coby výchozí informaci použijte to, na kolik vyjde konverze.

Nedostatek dat pro optimalizaci

Limitované doručování reklam vychází na úrovni sady reklam také z toho, že Facebook u kampaní bez historie jednoduše nenajde vhodné uživatele.

Vyřešit to můžete tím, že změníte událost, na kterou se snažíte optimalizovat. Zvolte událost, která má častější výskyt. Bude to většinou ta, která se ve funnelu objevuje na vyšší pozici.

Problém se schvalováním reklamy

Reklamu musí Facebook nejprve schválit. To trvá obvykle 24 hodin. Sami si můžete nastavit filtr, abyste viděli, zda reklama schvalovacím procesem prošla.

Pokud reklama schválena nebyla, Facebook k tomu vždy uvádí důvod. Kritéria reklamy je proto potřeba změnit tak, aby byla v souladu s požadavky. Zakázána je diskriminace, propagace tabáku či nebezpečných doplňků stravy.

Nízké skóre relevance

Nízké skóre relevance znamená nejen, že musíte vynaložit více prostředků, abyste svou cílovou skupinu zasáhli, ale mnohdy také to, že reklama bude mít omezený dosah.

Skóre relevance je možné zvýšit tím, že reklamu zacílíte na vhodné publikum a přesvědčíte se, že vaše reklama je dostatečně zajímavá. Měli byste rovněž své reklamy pravidelně aktualizovat, jinak budou ztrácet výkon.

Nízké hodnocení spokojenosti

Vaši zákazníci jsou nejdůležitější a jejich zpětná vazba se odrazí i ve vaší reklamě. Nízké hodnocení spokojenosti tak může poznamenat i dosah reklamy.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Možná jste už o tom někdy slyšeli - když zasáhnete do nastavení reklamy na Facebooku, vyresetuje to její dosavadní výsledky a vrátí jí to do fáze učení. Co konkrétně ale resetuje fázi učení? To bude mým dnešním tématem.

Je to jeden z faktorů, který nedokážete ovlivnit. Přitom někdy ovlivňuje vás a výsledky vašich reklam, a to nejen na soc. sítích. Počasí. Určitě už jste někdy slyšeli, že i počasí může mít vliv na výsledky vašich reklam. Ovšem jak? Do jaké míry? A jak s tím můžete do budoucna pracovat a plánovat? V tomto článku se to pokusím rozklíčovat....

Cítíte to? To už nám rok 2024 dýchá na záda. Zdá se to jako naprosto neuvěřitelné, ale už za pouhých 52 dní je tady nový rok 2024. A stejně jako jakýkoliv jiný předcházející rok, tak i ten s číslovkou 2024 přinese spoustu marketingových akcí, událostí a aktivit. Pojďme se na ně tedy s předstihem podívat, abyste se na ně mohli už teď připravit....