Placené reklamy na Facebooku nejsou a ani nemohou být samospásné

01.07.2021

Placené reklamy na Facebooku jsou efektivním způsobem propagace. Nejsou však zcela samospásné. Na kterých faktorech výkonnost kampaně závisí?

Může špatná reklama vést k úspěchu?

Vstupujete do placené reklamy na Facebooku s přesvědčením, že vám prakticky přes noc zvýší prodeje a zajistí minimálně statisícové zisky? Takto přímočará cesta k využití potenciálu oblíbené platformy bohužel nevede

Síla reklamy na této sociální síti nezávisí bezvýhradně jen ní. Stěžejní podíl na celkovém úspěchu mají externí faktory, jichž je celá řada.

Reklama nezajistí úspěch sama

Znamená to především mít kvalitní produkt, umět ho dobře prezentovat prostřednictvím vlastního webu, zvládnout komunikaci a zákaznický servis a vynikat nad konkurencí, eventuálně žádnou nemít. 

Poptávka po zboží či službě buď musí být přirozená, případně je zapotřebí ji vytvořit. Svůj vliv má v tomto konceptu i celková ekonomická situace ve společnosti.

Pokud vám faktory hrají do karet, budete úspěšní i s "blbou" reklamou

Pokud tyto základní faktory nebudou splněny, lze říci, že ani ta sebelepší reklama nemůže fungovat. A platí to pochopitelně i opačně: Vnější faktory vám do určité míry dokáží "odpustit" i amatérsky vedenou reklamu. Na úspěšném produktu se tak může učit v zásadě i nepříliš zkušený nebo zdatný správce sociálních sítí.

Fungovat to musí jako celek

Je ale daleko výhodnější a účinnější, pokud promyšleně funguje celý byznys plán. S nadsázkou bychom tak celý marketingový mix mohli přirovnat k fungování lidského těla, které je obdobně komplexní. 

Pokud má tělo zdravé plíce, ale kvalitně nefunguje srdce a mozek, rozhodně nemůžeme organismus považovat za zdravý.

Jak funguje marketingový mix

V případě, že chcete propagovat zboží či službu, musíte se tak naučit řešit situaci komplexně. Každému nasazení reklamy musí předcházet profesionálně zpracovaná marketingová analýza. Samotný marketingový mix následně zahrnuje velmi široké spektrum aktivit, které musí firma vynaložit na to, aby vyvolala poptávku po svém produktu.

Mix zahrnuje klíčová 4P. Prvním bodem je product, tedy česky produkt. Do této části mixu nepatří pouze produkt samotný, ale i jeho obal, značka nebo celkově image výrobce, případně i doplňkové služby.

Druhým stěžejním bodem je price alias cena. Jde přitom nejen o cenu jako takovou, ale i další přidružené náklady, případně i slevy a akční nabídky.

Place alias distribuční cesty označují způsoby distribuce od výrobce až ke koncovému zákazníkovi. Především tedy tato část určuje, jakým způsobem bude produkt prodáván a také kde. Do marketingového mixu patří jednoznačně i samotné místo prodeje. A to ať už se jedná o provozovnu kamennou nebo obchod internetový.

Poslední součástí součástí definovaného marketingového mixu je teprve položka promotion neboli propagace. Ta navíc nezahrnuje jen samotnou reklamu, ale sděluje obecně, jakým způsobem se může koncový zákazník o produktu dozvědět.

Jak správně definovat marketingový mix

Vhodné definování marketingového mixu je jednoduché a zároveň velmi složité. Důležité totiž je, aby se prodávající dokázal na produkt či službu podívat nikoliv svým pohledem, ale naopak očima svého zákazníka.

Z toho také plyne specifikum, na které poukázal mezi odborníky například Philip Kotler. Ten přenastavil marketingový mix z pohledu zákazníka do té míry, že při jeho úhlu pohledu lze reklamu prakticky vynechat, neboť ji spotřebitel nepotřebuje.

Robert Lauterborn do bodu promotion zahrnul jako důležitý bod komunikaci. Znamená to tedy, že usiluje prostřednictvím kvalitně nastavené komunikace o to, aby zjistil, co vlastně zákazníkovi přinese největší užitek. Právě podle hodnoty zákazník zboží vybírá, případně následně doporučuje dalším klientům. 

Word of mouth marketing lze potom označit za vůbec nejvlivnější a nejpřesvědčivější marketingový nástroj.

Závěrem

Pamatujte tedy, že výkonnost kampaní na Facebooku závisí primárně na faktorech, které jsou zcela mimo dosah samotného Facebooku.

Pokud jsou tyto faktory pozitivní, může reklamu na Facebooku spravovat i třeba podprůměrný správce a kampaň bude efektivní.

Pokud naopak externí faktory půjdou proti vám, např. budete mít nekvalitní produkt, mizerné recenze, otřesný web, nefungující e-shop a konkurence bude ohromná, můžete být sebelepší správce sociálních sítí, ale stejně s tím nic nenaděláte.

Proto se vždy snažte vyřešit svou situaci komplexně. Ne pouze jedním nástrojem, jako je třeba právě reklama na Facebooku, ale komplexně na všech frontách.

Zdravé plíce vás nezachrání, pokud máte špatné srdce a mozek.

Placené reklamy na Facebooku proto nejsou a ani nemohou být samy o sobě samospásné. Nemůžete doufat, že vám jen ony samotné vám pomohou, přitom všechno ostatní bude otřesné.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Možná jste už o tom někdy slyšeli - když zasáhnete do nastavení reklamy na Facebooku, vyresetuje to její dosavadní výsledky a vrátí jí to do fáze učení. Co konkrétně ale resetuje fázi učení? To bude mým dnešním tématem.

Je to jeden z faktorů, který nedokážete ovlivnit. Přitom někdy ovlivňuje vás a výsledky vašich reklam, a to nejen na soc. sítích. Počasí. Určitě už jste někdy slyšeli, že i počasí může mít vliv na výsledky vašich reklam. Ovšem jak? Do jaké míry? A jak s tím můžete do budoucna pracovat a plánovat? V tomto článku se to pokusím rozklíčovat....

Cítíte to? To už nám rok 2024 dýchá na záda. Zdá se to jako naprosto neuvěřitelné, ale už za pouhých 52 dní je tady nový rok 2024. A stejně jako jakýkoliv jiný předcházející rok, tak i ten s číslovkou 2024 přinese spoustu marketingových akcí, událostí a aktivit. Pojďme se na ně tedy s předstihem podívat, abyste se na ně mohli už teď připravit....