Kdy je správný čas na vyhodnocení kampaně?

02.03.2023

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích potřebuje čas. Nejde to dělat hned po první minutě, ani třeba po jednom dni. Kdy je tedy vhodné k němu přikročit? Po týdnu? Po dvou týdnech? Po měsíci? A kdo nebo co o tom rozhoduje?

V čem spočívá síla sociálních sítí

Účinnost reklamy na sociálních sítích už dávno nelze podceňovat. Jak vyplývá z průzkumu společnosti GWI, 49 % uživatelů internetu uvádí, že nakupují od značek, které vidí v reklamě.

K nejúčinnějším platformám patří Facebook a Instagram. Jak vyplývá z dalších uveřejněných statistik, které se tímto tématem zaobíraly, v roce 2020 klikl průměrný uživatel Facebooku alespoň na 12 reklam za měsíc. Dosah Instagramu, neboli celkový počet unikátních uživatelů, kteří viděli váš obsah na Instagramu, činí podle průzkumů 5,7 %.

Sociální sítě vzhledem ke své značné účinnosti a velkému počtu uživatelů podněcují na nich působící firmy a značky k tomu, aby se přizpůsobily měnícím se potřebám cílového publika. Což je samozřejmě v pořádku, nicméně je nutné si dát správný čas na vyhodnocení těchto změn.

Kdy byste měli vyhodnocovat reklamy na sociálních sítích?

Reklamy nelze vyhodnocovat po jednom dni. Ideálně je vhodné si ponechat alespoň 14 dnů, než budete posuzovat, jak vaše reklama splnila svůj účel.

Prakticky platí jednoduchá zásada, že čím nižší rozpočet, tím déle by reklama měla běžet než ji vyhodnotíte

Co v měřítkách sociálních sítí vlastně znamená nízký rozpočet? Průzkumy uvádějí, že v průměru utratí většina subjektů za reklamní kampaň více než 1 000 EUR měsíčně. V českých podmínkách je nízký rozpočet cokoliv pod 1 000 Kč denně.

Teprve na tomto základě můžete reklamu eventuálně jako nevyhovující upravit. Pokud k tomuto kroku přistoupíte, je potřeba opět minimálně další týden počkat, než budete z pozměněných parametrů vyvozovat další závěry.

Digitální marketing není jednorázová záležitost. A přestože v praxi může mít okamžitý dopad, dostatečná optimalizace vyžaduje čas. I v okamžiku, kdy jste dosáhli přijatelného výkonu, je průběžná úprava zásadní pro udržení pozice před konkurencí a také pro udržení rozpočtu.

Co byste měli hodnotit u jednotlivých reklam?

Stejně tak byste měli vyhodnocování reklamy uchopit komplexně. Což znamená, že byste ji měli pojmout jako celek, nikoli jen nějakou jednu statistiku.

Například na Facebooku se tak vyplatí sledovat celou řadu metrik, to znamená mimo jiné celkové výdaje za reklamu, celkový počet zobrazení, dosah neboli to, kolika uživatelům byla reklama zobrazena, ale i počet prokliků či počet zobrazení cílové stránky.

Vzhledem k tomu, že k tomuto účelu neexistuje univerzální nástroj, je potřeba se řídit možnostmi konkrétní sítě. Konkrétně na zmíněném Facebooku lze k vyhodnocení použít Facebook Ads Manager. Stejně tak je vhodným nástrojem Google Analytics.

Závěr aneb jak vyhodnocovat reklamy na sociálních sítích

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích vyžaduje čas. Je potřeba reagovat na proměnlivé potřeby vašich sledujících. Nicméně obecně platí, že byste vždy měli vyčkat přibližně 14 dnů, než budete účinnost reklamy posuzovat.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Vypínání a zapínání reklamy představuje základní dovednost při spouštění reklamních kampaní. Teprve po zapnutí můžete s reklamou pracovat dále. Kde se tato možnost nachází pro Instagram?

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích potřebuje čas. Nejde to dělat hned po první minutě, ani třeba po jednom dni. Kdy je tedy vhodné k němu přikročit? Po týdnu? Po dvou týdnech? Po měsíci? A kdo nebo co o tom rozhoduje?

Pravidla pro reklamu jsou na Facebooku poměrně striktní. Proč dochází k zamítání a co v podobné situaci můžete podniknout? Přečtěte si tento článek, abyste se mohli vyhnout zamítnutí reklamy na Facebooku.

Přidávání příspěvků na Instagram má svá pravidla. A to nejen z hlediska obsahu, ale i při výběru konkrétního času. Kdy nastává ten nejlepší moment pro přidání dalšího postu?