Facebook nebo PPC?

19.04.2018

V dalším článku se opět podívám na téma, které vzešlo přímo od mých klientů. Mnoho z nich se na mě totiž obrátilo s dotazem, zda je pro ně výhodnější komunikace na Facebooku nebo by raději měli zvolit PPC?

Co je co

Nejprve si tyto dvě možnosti oddělíme, aby v tom bylo jasno:

  • Reklama či komunikace na Facebooku probíhá pouze na Facebooku. Obsah se zobrazuje pouze zde, komunikujete s fanoušky pouze tady.
    Vhodná je zejména pro budování fanouškovské základny, pro zvyšování povědomí o firmě nebo o produktech a pro komunikaci s fanoušky (řešení problémů, otázky, klientská podpora).
  • Naproti tomu PPC kampaně jsou formou reklamy, která se zobrazuje ve vyhledávačích. Nejčastěji ji české firmy nastavují na Googlu (přes AdWords) a na Seznamu (přes Sklik).
    PPC kampaně jsou vhodné k propagaci konkrétních produktů, k navyšování prodeje a ke zvyšování povědomí o firmě.

Jak se v tom vyznat?

Před sebou tedy máte dva rozdílné marketingové kanály, kterými můžete komunikovat se zákazníky.

Ovšem, aby bylo jasno, nejsou jediné! Dále můžete zvolit třeba reklamu v televizi, v rádiích, v novinách, newsletter, letáky, katalogy a další.

Na co tedy vsadit? Co je pro vás výhodnější?

Odpovědí jsou vaše cíle a cílová skupina!

Nejprve je potřeba znát cíle, jakých chcete danou reklamou dosáhnout. 

Chcete zvýšit prodej? Povědomí o firmě? Vybudovat fanouškovskou základnu? Zvýšit obrat?

Dále je potřeba znát cílovou skupinu, jakou budete chtít reklamou oslovit. 

Mladí? Staří? Jak se živí? Co potřebují? Co jim chybí? S čím jim můžete pomoci?

Až ve třetím kroku můžete zvolit vhodné kanály, jakým vaše sdělení budete dostávat k cílové skupině.

Uvedu příklad

Například si stanovíte, že je jsou vaší cílovou skupinou důchodci. Tuto cílovou skupinu logicky těžko oslovíte na sociálních sítích, kde se pohybují hlavně mladí lidé. V takovém případě raději vsadíte na tradiční kanály, které využívají starší lidé, tedy třeba na noviny.

Naopak mladé lidi těžko oslovíte inzerátem v novinách, které už si prakticky žádný mladý člověk nekupuje ani nečte (teď se nechci nikoho dotknout). Raději si na ně proto posvítíte na Facebooku.

Proto je potřeba nejprve promyslet, čeho chcete reklamou dosáhnout a jaká je vaše cílová skupina. A až na základě toho se můžete rozhodnout, jaký kanál pro šíření vašeho sdělení zvolíte. Ne naopak!

Jaký kanál zvolit?

Vrátíme se k naší původní otázce. Jaký kanál zvolit? PPC kampaně nebo Facebook? 

Bohužel vás zklamu! Ani jedna z těchto možností není samospásná! Nemůžete očekávat, že vložíte dva příspěvky jen na Facebook a vzroste vám prodej o 250 000 Kč. Stejně tak nemůžete očekávat, že vložíte 100 Kč jen do PPC kampaní a prodáte 20 produktů!

Je potřeba vsadit na více kanálů!

Představte si sociální sítě nebo PPC kampaně jen jako špičku ledovce. To nejdůležitější se nachází pod povrchem.

Bez fungujícího e-shopu těžko něco prodáte. Bez kvalitního obsahu na webu neodprezentujete dostatečně své služby. Bez tištěných letáků se neodprezentujete třeba na veletrhu. Bez vizitek vás nikdo po schůzce nezkontaktuje. Bez newsletterů nebude nikdo vědět (kdo není na Facebooku) o vaší aktuální akci. Bez výsledků na prvních místech ve vyhledávačích vás těžko zákazníci najdou. A hlavně - bez kvalitního produktu je jakkoliv kvalitní marketing válkou s větrnými mlýny.

Je potřeba figurovat na více frontách, abyste oslovili vaši cílovou skupinu tím správným způsobem.

Cesta zákazníka: 

Ve vyhledávačích uvidí zákazník váš banner, na Facebooku se stane vaším fanouškem a začne si k vám budovat důvěru, na webu se dozví o vašich službách a v newsletterů zjistí, že je teď skvělá akce, kterou využije. 

Vidíte, že od prvního oslovení až po konečný prodej může být dlouhá cesta. A celou cestu byste měli právě svými marketingovými aktivitami vybudovat.

Odpověď na otázku Facebook nebo PPC: 

Obojí, pokud je to možné! Ani jedna z těchto možností totiž není samospásná! A navíc nemůže fungovat sama bez jakéhokoliv kvalitního zázemí, jakým je dobrý produkt a dále třeba kvalitní web.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."