Rozměry reklamy na Facebooku

11.02.2021

Facebook má velmi sofistikovaný reklamní systém. Ostatně patří i k nejužívanějším sociálním sítím. Jaké by měly být parametry textu a fotografie ve facebookové reklamě?

Fotografie a její parametry v rámci facebookové reklamy

Do reklamy na Facebooku je možné použít fotografii i video. Obrázkové reklamy prozatím dominují, neboť přidat fotku je pro inzerenta zpravidla jednodušší než vytvářet video. Právě obrazový doprovod zásadním způsobem rozhoduje o funkčnosti reklamy a již na první pohled upoutá pozornost.

Nejpoužívanější formát reklamy

Nejpoužívanějším formátem reklamy je v současnosti statický Single Ads. Doporučované rozlišení obrázku je v současnosti 1200 x 628 pixelů. Poměr je možné optimálně nastavit na 9:1616:9 (bez odkazu), případně 1,91 až 1:1, pokud je odkaz obsažen.

Požadovaný formát obrázku by měl být JPG nebo PNG. Animované obrázky ve formátu GIF jsou povoleny taktéž, ovšem měly by být nahrány na Facebook jako video. Maximální velikost souboru může činit 30 MB.

Text v banneru

V reklamním banneru bylo v dřívějších dobách povoleno maximálně 20 % textu. Dnes už toto pravidlo není nastaveno, nicméně stále platí, že vyšší podíl textu snižuje účinnost reklamy. Je proto na místě obrázek před použitím prostřednictvím online nástrojů zkontrolovat.

Nutné je dbát také na to, že Facebook použité fotografie limituje i z hlediska toho, co zobrazují. Omezení platí například pro alkoholické nápoje, před a po fotografie (typicky u hubnutí) či nahotu.

Důležité zásady pro práci s texty na Facebooku

Doporučení k textu má Facebook rovněž. Primární text by neměl být delší než 125 znaků. Titulek je na místě omezit na nejvýše 40 znaků a popisek na maximálně 30 znaků.

Aby reklama byla na sociálních sítích skutečně účinná, měla by být nejen technicky správně navolená, ale především nést v sobě konkrétní sdělení. To by mělo být formulováno zřetelně, jednoduše a stručně.

Textové sdělení v reklamě nemusí být pro dostatečný účinek delší než jedna věta. Rovněž by mělo obsahovat CTA, neboli call to action.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Vypínání a zapínání reklamy představuje základní dovednost při spouštění reklamních kampaní. Teprve po zapnutí můžete s reklamou pracovat dále. Kde se tato možnost nachází pro Instagram?

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích potřebuje čas. Nejde to dělat hned po první minutě, ani třeba po jednom dni. Kdy je tedy vhodné k němu přikročit? Po týdnu? Po dvou týdnech? Po měsíci? A kdo nebo co o tom rozhoduje?