Proč za méně peněz není na Facebooku stejně nebo více výsledků?

04.11.2021

V marketingu na sociálních sítích neplatí přímá úměra. Tedy, že čím více prostředků vynaložíte, tím více bude vaše kampaň účinná. Ne, takto to zde většinou nefunguje. Nemůžeme však tvrdit ani opak, tedy že snížený rozpočet na reklamu bude stejně ne-li více účinný. Proč tomu tak je?

Na Facebooku neplatí přímá úměra 

V tuzemských poměrech lze facebookovou reklamu považovat za stále ještě velmi levnou. I s omezeným rozpočtem dokážete vybudovat účinnou kampaň.

Může-li si zadavatel dovolit investovat více prostředků, velmi často si mylně myslí, že mu to automaticky přinese výraznější úspěch. Zjednodušeně řečeno by si tedy představoval, že pokud investuje řekněme o 100 Kč navíc, získá taky o 100 klientů více.

Podobnou schematickou představou netrpí jen samotní klienti, kteří jsou často absolutní laici. Nepřesné představy o fungování sociálních sítí mají i někteří profesionálové. A to jak solitérní marketéři, tak i celé firmy.

Vyplatí se tedy investovat do reklam na sociálních sítích?

Platí tedy, že do reklamy na sociálních sítích nemá smysl investovat? Jednoznačně nikoli! Reklama na sociálních sítích dokáže přispět ke zvýšení povědomí o vaší značce, generování vyššího počtu návštěv vašich webových stránek, ale i ke zlepšení pozice ve vyhledávačích.

Výhodou sociálních sítí je, že i v podmínkách, kdy si značka nemůže dovolit na marketing vyčlenit vysoký rozpočet, jí poskytne exaktní výsledky. Ziskovosti reklamě na Facebooku napomáhá to, že je podobná organickým příspěvkům.

Omezený rozpočet přináší omezené výsledky

Ovšem pozor, nemůžete jednoznačně očekávat, že pokud rozpočet omezíte příliš, bude to přinášet výsledky.

Použijme opět zjednodušený příklad s modelovou částkou: Máte-li připravenu na reklamu limitní sumu ve výši 5 000 Kč měsíčně a následně ji snížíte řekněme na polovinu, nemůžete očekávat totožnou nebo dokonce vyšší výkonnost reklamy. Tak to zde bohužel nefunguje. Ač by to bylo krásné.

Důvodem je samotná podstata fungování sociálních sítí. Ty totiž z reklamy žijí. Netýká se to pouze Facebooku, ale i jiných velkých sítí, jako je Instagram nebo LinkedIn.

Pochopitelně tak provozovatelé těchto portálů tlačí své inzerenty k tomu, aby u nich utráceli stále vyšší sumy. Tím tyto sekundární články nejen sociální sítě využívají, ale prakticky zároveň financují jejich provoz. Bez těchto prostředků by tak například Facebook nemohl existovat.

I s malou částkou zahrajete velké divadlo

Lze ovšem říci, že s promyšlenou kampaní, která má kvalitní a zajímavý obsah, vhodně definovanou cílovou skupinu a dobře uchopené pojetí sezónnosti lze dosáhnout velmi dobrých výsledků i při nižším rozpočtu. Určitý objem prostředků je však nutné na marketing vyhradit vždy.

Jak stanovit rozpočet na reklamu

Kolik peněz byste si tedy měli nachystat? Jaký je ideální budget do reklam na sociálních sítích? Obecně při definování rozpočtu na reklamu platí, že by společnost měla zohlednit řadu důležitých kritérií.

Vycházet je na místě v první řadě z celkového procenta obratu. Dobře stanovený rozpočet na marketing musí reagovat na výsledky a také pochopit, že reklama pochopitelně není jediným výdajem v podnikání. Je proto nezbytné zohlednit, kolik prostředků zůstane po odečtení jiných nezbytných nákladů.

Veskrze obecné doporučení samotného Facebooku pro tuzemské klienty hovoří o částce 20 000 USD coby ročním rozpočtu na reklamu na této síti.

Závěrečné shrnutí

Reklama tedy představuje důležitý "motor" sociálních sítí. Uživatelé sítě její pomocí usilují o dosažení zisku, naopak sociální síť zpětně generuje zisky z vložených investic inzerentů. Jedná se tedy o provázaný ekosystém, jehož komplexnost je potřeba vždy mít na paměti.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."