Proč je důležitě platit za reklamy na Facebooku řádně a včas

25.03.2021

Hradit svoje závazky včas je nutné. A u reklamy na Facebooku to platí rovněž. Co se může stát, pokud si tuto povinnost neohlídáte? A jaké jiné problémy mohou při placení nastat? Na to vám odpovím právě zde.

K čemu vedou chybně nastavené limity na platební kartě

Pokud používáte k platbě za reklamu na Facebooku platební kartu, můžete se dostat do paradoxní situace. Reklama je stále úspěšnější, budget proto stále navyšujete, ale to vás také stojí více a více peněz.

Logickou obranou proti nekontrolovatelnému utrácení se tak stává jednoduchý nástroj: Nastavit limity na kartě. Je nutné si uvědomit, že pokud kvůli limitům Facebook nemůže sám strhnout platbu, nejde jen samotné o pozastavení reklamy a vznik dluhu. Reklamu obnovíte a požadovanou sumu po navýšení limitu bez problémů uhradíte.

Problém je, že v tomto případě dojde i ke zhoršení návratnosti reklam. Proč? Jedná se o nástroj Facebooku, který tímto způsobem uživatele sankcionuje za nekonzistentní útratu.

Proč je nekonzistentní útrata problém

Pro Facebook je prodej inzerce prioritním zdrojem financování, který potřebuje ke svému provozu. Pochopitelně tak sociální síť stojí především o bonitní inzerenty, kteří jsou schopni tento prostor vykrývat.

Algoritmy Facebooku (podobně však postupuje například i Google) se chovají při provozování inzerce tržně. Znamená to, že oceňují inzerenty, kteří jsou v tomto směru lepší. Tvoří tedy kvalitní reklamu a konzistentně utrácejí. Takoví uživatelé jsou pro Facebook výhodní, mají tak nárok na to získat i získat dobré publikum, na které cílí svou reklamu.

Facebook se nechová rovnostářsky

Facebook se tedy, zjednodušeně řečeno, v tomto směru nechová rovnostářsky a nerozděluje publikum mezi všechny inzerenty rovnoměrně.

Pokud se tedy dostanete kvůli limitům na kartě do problémů s placením, představuje to pro inzertní algoritmus problém, na který reaguje zhoršením dosažitelnosti reklamy. Vede to zhoršení návratnosti i ke zvýšení ceny za proklik.

Vrátit se do původního stavu přitom může trvat i několik týdnů. Drobná chyba tak může v celkovém rámci ušlých zisků nakonec stát i stovky tisíc.

Jak může uškodit změna platební karty

Podobně Facebook zachází i s platební kartou. Důležité je uvědomit si, že Facebook má k dispozici její číslo, ale také ví, ke kterému účtu je navázána a rovněž sociální síť rozlišuje, zda tento účet patří fyzické nebo právnické osobě.

Na této platební kartě je proto zaznamenána její historie, a to jak doba jejího používání, tak také utracena částka.

Na změnu proto Facebook logicky reaguje citlivě. Pokud se změní karta, a navíc třeba i její vlastník, vzbuzuje to nedůvěru. Facebook se tak opět z tržního hlediska chová zcela logicky a dbá na důvěryhodnost svých klientů.

"Nový" uživatel se tak potýká opět se zhoršením návratnosti reklam i se zvýšenou cenou za proklik. Ztráty způsobené tímto chováním jsou opět velmi citelné, mohou se pohybovat řádově ve stovkách tisíc korun.

Proč se nevyplatí na Facebooku používat PayPal

PayPal je celosvětově mimořádně oblíbený platební systém. Platit tímto způsobem za reklamu na Facebooku je sice možné a začátečníci se k tomu často uchylují, avšak hned z několika důvodů to není vhodné.

Placení prostřednictvím platební karty navázané k účtu v bance je transparentní. Facebooku umožňuje strhnout si požadovanou částku rovnou z účtu. Navíc může o inzerentovi zjistit i další podrobnosti, jak už bylo řečeno.

Algoritmus tak logicky tuto situaci vyhodnotí tak, že se jedná o seriózního a důvěryhodného obchodníka. Proto jej logicky upřednostní před tím, který pro placení využívá právě portál PayPal. A upřednostní tedy následně i jeho reklamy.

Jak vyplývá z celé řady zkušeností v zahraničí, ale i v tuzemsku, je Facebook na volbu platební metody zvláště citlivý. Pokud tak chcete adekvátně zvýšit dosah své reklamy, věnujte tomuto aspektu bedlivě pozornost.

Pozor na limit ve Správci reklam

Ovšem dejte si pozor také na limity výše plateb ve Správci reklam. Limity si totiž nemusíte nastavovat pouze na své platební kartě, ale také přímo ve Správci reklam. Ovšem i zde dojde při jejich dosažení k pozastavení všech reklam a tudíž ke ztrátě možných výsledků. 

Proto si tyto limity zde vůbec nedoporučuji nastavovat. Mohou pro vás totiž představovat více problémů nežli užitku. Lepší je reklamy každý den kontrolovat a s tím i spotřebovaný rozpočet.

Sečteno, podtrženo

Platit řádně a včas je na Facebooku velmi důležité a můžete si tak zajistit lepší výsledky než například má konkurence. Hlídejte si proto dostatečné limity na kartě a dostatečné disponibilní finanční prostředky na účtu. 

A pokud v reklamách na Facebooku nechcete utrácet příliš vysoké částky, zadávejte si k reklamám celkový nikoliv denní rozpočet a zároveň doporučuji reklamy třeba každý den kontrolovat.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Facebook vás zablokoval. Nefunguje vám dvoufázové ověření. Zabránil vám zkrátka přístup do vašeho osobního účtu. Jenže vaše placené kampaně pod vaším firemním účtem vám stále běží. Máte je naplánované na neurčito. Vy je ale potřebujete ihned zastavit. Jak to tedy můžete udělat i bez toho, aniž byste se dostali do svého Reklamního účtu?

Je den jako každý jiný. Kontrolujete si svůj Reklamní účet. Chcete se podívat na výsledky svých kampaní. Na vašem profilu vše běží v pořádku. Ovšem když vejdete do svého Reklamního účtu na Facebooku (Ads Manageru / Správce reklam), nevidíte žádné výsledky jako obvykle, ale jen informaci "Máme problém načíst všechna požadovaná data.". Co s tím? Jak...

Nástěnka fotek ve čtvercovém formátu – to je Instagram. Instagram aktuálně oslovuje především mladší publikum. Intuitivně by tak velké B2B společnosti nemusely takové médium upřednostňovat. Existuje však mnoho důvodů, proč by využití Instagramu mohlo být pro vás přínosné. Jak můžete efektivně oslovit svou B2B komunitu i na Instagramu?