Můžete upravovat placené kampaně na soc. sítích?

27.04.2023

Facebook a Instagram vkládají svým uživatelům do rukou vynikající možnost, jak efektivně zasáhnout cílové publikum. Lze ovšem upravovat na těchto sítích placené kampaně po jejich spuštění? Můžete do reklam zasahovat? A jaká to má omezení?

Jak na úpravu rozpočtu

Úpravy tohoto druhu možné samozřejmě jsou, ale musíme počítat s tím, že mají své limity. Realizovat je můžete v několika oblastech.

Úpravy lze v první řadě provádět v budgetu. Ty jsou obvykle rychlé a bez další kontroly. Ovšem pozor, platí obecné pravidlo, že s rozpočtem byste nárazově neměli manipulovat o více než 20 %

Tak to doporučuje i samotný Facebook. Pokud tuto zásadu porušíte, reklama se může vrátit do fáze učení, ačkoli se vám tento status fakticky nezobrazí.

Jak na úpravu budgetu u reklam na soc. sítích? 

Na Facebooku stačí v aplikaci Meta Správce reklam vybrat danou kampaň, u které chcete budget upravit, najet kurzorem myši na volbu "Upravit" a následně upravit položku "Rozpočet".

Jak na úpravu zacílení kampaně

Co se týče úprav v zacílení, můžete na Facebooku jednoznačně pracovat i s tímto parametrem. Podle Facebooku systém doručování reklam dosahuje nejlepších výsledků u okruhů uživatelů, které čítají 2 až 10 milionů lidí.

Jak řešit cílení reklamy

Kritérií, podle nichž můžete vymezit cílové publikum, existuje celá řada. Nastavit tak můžete především lokalitu, dále máte možnost stanovit věkové rozmezí, vybrat pohlaví, zvolit jazyk a samozřejmě také zájmy.

Při vytváření cílového okruhu uživatelů se dají využít dva obecné přístupy, jak vysvětluje Facebook, a to specifický nebo široký. Ani o jednom z nich přitom není možné říci, že by byl lepší než druhý. Vše záleží na tom, čeho se snažíte dosáhnout a jaké máte k dispozici zdroje.

Nicméně pozor, musíte počítat s tím, že pozdější zásahy do tohoto parametru mohou kampaň pozastavit a vrátit zpátky do fáze učení.

Lze upravit samotnou reklamu?

Upravit můžete posléze i tzv. kreativu. To zahrnuje samotný obsah vašich reklam a jejich kreativní pojetí. 

Jeho součástí je jak textová, tak i vizuální část. Je však potřeba myslet na to, že nejen technické nastavení reklam vám může přinést úspěchy. 

Obsah je stále pomyslným králem a je nutné udržovat příslovečný krok s trendy. Kromě klasických obrázků v současné době Facebookem vládnou především stop motions animace, populární jsou také videa.

Úpravy je nutné plánovat s rozmyslem

V tomto kroku ale POZOR! Úpravy tohoto rázu mohou kampaň úplně vypnout a znovu vrátit ke kontrole, přičemž po ní už ale nemusejí vůbec fungovat. Zasahovat je proto zapotřebí uvážlivě. Týká se to jakéhokoli zásahu do sestavy vyjma vypnutí kreativy.

Na Instagramu pak platí, že pokud chcete upravit reklamu, kterou jste vytvořili, musíte odstranit aktuální reklamu a znovu odeslat změny.

Na závěr je též potřeba upozornit na úpravy, které následně může Facebook nebo Instagram vyhodnotit jakožto jednání, které je proti zásadám pro reklamu. Ta by tak neměla podporovat diskriminační jednání, xenofobii, šířit kriminalitu a šikanu, nesmí propagovat násilí a samozřejmě ani drogy, alkohol či tabákové výrobky.

Závěr aneb jak na úpravy kampaní na sociálních sítích

Upravovat svoje kampaně můžete po stránce rozpočtu, cílení i kreativy téměř bez omezení. Vždy je ale potřeba realizovat tyto zásahy uvážlivě vzhledem k tomu, že se vaše kampaň může vrátit do fáze učení. Proto se snažte dělat úpravy co nejméně.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."

Nedávno mě jeden můj klient přivedl na zajímavou myšlenku: Lze placenými reklamami na soc. sítích dosahovat jak velmi odvážných a ambiciózních cílů, tak i extrémně vysoké kvality zacílení? Tedy, že jinými slovy budete cílit jen a pouze skutečně na ty nejlepší, nejefektivnější a zkrátka na ty nej. lidi a na nikoho jiného? A cena za výsledek...

Facebook vás zablokoval. Nefunguje vám dvoufázové ověření. Zabránil vám zkrátka přístup do vašeho osobního účtu. Jenže vaše placené kampaně pod vaším firemním účtem vám stále běží. Máte je naplánované na neurčito. Vy je ale potřebujete ihned zastavit. Jak to tedy můžete udělat i bez toho, aniž byste se dostali do svého Reklamního účtu?

Je den jako každý jiný. Kontrolujete si svůj Reklamní účet. Chcete se podívat na výsledky svých kampaní. Na vašem profilu vše běží v pořádku. Ovšem když vejdete do svého Reklamního účtu na Facebooku (Ads Manageru / Správce reklam), nevidíte žádné výsledky jako obvykle, ale jen informaci "Máme problém načíst všechna požadovaná data.". Co s tím? Jak...