Můžete upravovat placené kampaně na soc. sítích?

27.04.2023

Facebook a Instagram vkládají svým uživatelům do rukou vynikající možnost, jak efektivně zasáhnout cílové publikum. Lze ovšem upravovat na těchto sítích placené kampaně po jejich spuštění? Můžete do reklam zasahovat? A jaká to má omezení?

Jak na úpravu rozpočtu

Úpravy tohoto druhu možné samozřejmě jsou, ale musíme počítat s tím, že mají své limity. Realizovat je můžete v několika oblastech.

Úpravy lze v první řadě provádět v budgetu. Ty jsou obvykle rychlé a bez další kontroly. Ovšem pozor, platí obecné pravidlo, že s rozpočtem byste nárazově neměli manipulovat o více než 20 %

Tak to doporučuje i samotný Facebook. Pokud tuto zásadu porušíte, reklama se může vrátit do fáze učení, ačkoli se vám tento status fakticky nezobrazí.

Jak na úpravu budgetu u reklam na soc. sítích? 

Na Facebooku stačí v aplikaci Meta Správce reklam vybrat danou kampaň, u které chcete budget upravit, najet kurzorem myši na volbu "Upravit" a následně upravit položku "Rozpočet".

Jak na úpravu zacílení kampaně

Co se týče úprav v zacílení, můžete na Facebooku jednoznačně pracovat i s tímto parametrem. Podle Facebooku systém doručování reklam dosahuje nejlepších výsledků u okruhů uživatelů, které čítají 2 až 10 milionů lidí.

Jak řešit cílení reklamy

Kritérií, podle nichž můžete vymezit cílové publikum, existuje celá řada. Nastavit tak můžete především lokalitu, dále máte možnost stanovit věkové rozmezí, vybrat pohlaví, zvolit jazyk a samozřejmě také zájmy.

Při vytváření cílového okruhu uživatelů se dají využít dva obecné přístupy, jak vysvětluje Facebook, a to specifický nebo široký. Ani o jednom z nich přitom není možné říci, že by byl lepší než druhý. Vše záleží na tom, čeho se snažíte dosáhnout a jaké máte k dispozici zdroje.

Nicméně pozor, musíte počítat s tím, že pozdější zásahy do tohoto parametru mohou kampaň pozastavit a vrátit zpátky do fáze učení.

Lze upravit samotnou reklamu?

Upravit můžete posléze i tzv. kreativu. To zahrnuje samotný obsah vašich reklam a jejich kreativní pojetí. 

Jeho součástí je jak textová, tak i vizuální část. Je však potřeba myslet na to, že nejen technické nastavení reklam vám může přinést úspěchy. 

Obsah je stále pomyslným králem a je nutné udržovat příslovečný krok s trendy. Kromě klasických obrázků v současné době Facebookem vládnou především stop motions animace, populární jsou také videa.

Úpravy je nutné plánovat s rozmyslem

V tomto kroku ale POZOR! Úpravy tohoto rázu mohou kampaň úplně vypnout a znovu vrátit ke kontrole, přičemž po ní už ale nemusejí vůbec fungovat. Zasahovat je proto zapotřebí uvážlivě. Týká se to jakéhokoli zásahu do sestavy vyjma vypnutí kreativy.

Na Instagramu pak platí, že pokud chcete upravit reklamu, kterou jste vytvořili, musíte odstranit aktuální reklamu a znovu odeslat změny.

Na závěr je též potřeba upozornit na úpravy, které následně může Facebook nebo Instagram vyhodnotit jakožto jednání, které je proti zásadám pro reklamu. Ta by tak neměla podporovat diskriminační jednání, xenofobii, šířit kriminalitu a šikanu, nesmí propagovat násilí a samozřejmě ani drogy, alkohol či tabákové výrobky.

Závěr aneb jak na úpravy kampaní na sociálních sítích

Upravovat svoje kampaně můžete po stránce rozpočtu, cílení i kreativy téměř bez omezení. Vždy je ale potřeba realizovat tyto zásahy uvážlivě vzhledem k tomu, že se vaše kampaň může vrátit do fáze učení. Proto se snažte dělat úpravy co nejméně.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Možná jste už o tom někdy slyšeli - když zasáhnete do nastavení reklamy na Facebooku, vyresetuje to její dosavadní výsledky a vrátí jí to do fáze učení. Co konkrétně ale resetuje fázi učení? To bude mým dnešním tématem.

Je to jeden z faktorů, který nedokážete ovlivnit. Přitom někdy ovlivňuje vás a výsledky vašich reklam, a to nejen na soc. sítích. Počasí. Určitě už jste někdy slyšeli, že i počasí může mít vliv na výsledky vašich reklam. Ovšem jak? Do jaké míry? A jak s tím můžete do budoucna pracovat a plánovat? V tomto článku se to pokusím rozklíčovat....

Cítíte to? To už nám rok 2024 dýchá na záda. Zdá se to jako naprosto neuvěřitelné, ale už za pouhých 52 dní je tady nový rok 2024. A stejně jako jakýkoliv jiný předcházející rok, tak i ten s číslovkou 2024 přinese spoustu marketingových akcí, událostí a aktivit. Pojďme se na ně tedy s předstihem podívat, abyste se na ně mohli už teď připravit....

"Paní Rumpala, ten Facebook si úplně vymýšlí výsledky. Jak máme vyhodnocovat kampaně, když nám reportujte úplné nesmysly? A v Google Analytics 4 zase nemáme zaznamenáno všechno. Podle čeho to máme tedy vyhodnocovat?"

Kliknutí (vše), Kliknutí na odkaz, Zobrazení cílové stránky, Jedinečná kliknutí. Zdánlivě je to všechno stejné. Vždyť se pořád jedná o kliknutí. Jenže! Není kliknutí jako kliknutí. A možná v tomto článku zjistíte, že jste to celou dobu vyhodnocovali špatně.

Stojíte před klíčovou otázkou: Dosáhli jsme 20% PNO na Facebooku - je to málo, nebo strašně hodně a musíme s tím začít něco dělat? Jaké PNO je na Facebooku vlastně "to správné"? A co když se na Facebooku nedokážete dostat pod 30% PNO? O tom všem se dočtete v tomto článku.