Jak z reklamy na Facebooku vytřískat maximum?

08.04.2021

Reklama na Facebooku může být velmi účinným nástrojem. Ovšem jen když se dělá správně. Jakým způsobem z ní tedy maximalizovat profit? Jak by měla vypadat ideální facebooková reklama? A jaké kampaně by vám ve vašich sadách neměly chybět?

Jak vypadá ideální struktura kampaní na Facebooku?

Nesegmentujte příliš detailně cílovou skupinu

Každý segment zákazníků má odlišné cíle a očekávání, s nimiž vstupuje k vám na web. Zákazníky je proto nutné si rozdělit na příslušné segmenty. Nedostatečná segmentace potom vede k příliš nízkému konverznímu poměru.

Platí to však i naopak. Velmi detailní segmentace znamená, že se vhodná cílová skupina pro váš produkt či službu nenajde, případně je tak malá, že již není ani pro vaše potřeby relevantní

Svou roli by tak při segmentaci měly sehrávat geografie, sociodemografické údaje i individuální vlastnosti jednotlivce. Ideální velikost cílové skupiny by pak měla být nad 1 000 lidí do zhruba 30 000 lidí (záleží na nastavení, cílích, atd.).

Nerozdělujte rozpočet na příliš mnoho částí/kampaní

Rozpočet je nástrojem na kontrolu výdajů. Je možné jej nastavit na kampaň nebo na sadu reklam. Použít lze v obou případech rozpočet denní nebo dlouhodobý.

Facebook dovoluje rozdělit rozpočet pro kompletní kampaň podle výkonu. Úspěšné reklamy dostanou více, méně úspěšné méně. Rozpočet na sadu reklam je určen k lepší kontrole doručování, protože jednotlivé sady budou mít samostatné rozpočty.

Rozdělit rozpočet na větší počet částí nebo kampaní se vám nemusí vyplatit, pokud si chcete zajistit dostatečnou návratnost. Pochopitelně platí, že je lepší jedna úspěšná a dobře nastavená kampaň než několik špatných.

Ideální rozpočet by tak měl činit minimálně 100 Kč/kampaň/den (opět záleží na nastavení, cílích, velikosti cílové skupiny, atd.) .

Optimalizujte rozpočet na nákup

Zavedení CBO neboli optimalizace rozpočtu kampaní představují pro uživatele významné zjednodušení při správě reklamních kampaní.

Podle Facebooku je optimalizace rozpočtu kampaně nejvhodnější pro kampaně, které mají aspoň 2 sady reklam. Pokud použijete tento nástroj, můžete jej využít pro sady o více než 70 reklamách, ale ne více než 200 reklamách.

Zároveň optimalizujte ideálně většinu svých kampaní na nákup nikoliv jen na lajk, návštěvu na webu nebo zhlédnutí videa.

Nerozdělujte sadu reklam na příliš mnoho menších segmentů

Facebook umožňuje testovat různé segmenty, a tím maximalizovat účinnost vaší kampaně. Ovšem segmentovat reklamu na příliš mnoho segmentů není úplně vhodné. Opět to znamená, že by nemusela vrátit relevantní výsledky. Nejen, že by se rozpočet roztříštil na příliš mnoho částí, ale také by se roztříštily výsledky u jednotlivých kampaní. Proto je lepší mít třeba jen 1 - 3 hlavní kampaně.

Které kampaně by vám neměly chybět?

Dynamický remarketing

Dynamický remarketing je velmi úspěšný a efektivní. Reklamu lze tímto způsobem dostat k relevantní cílové skupině a zvýšit tak konverze, například přimět uživatele skutečně dokončit nákup. Zároveň se v reklamě zobrazují specifické produkty, které cílovou skupinu s velkou pravděpodobností zaujmou.

Konverzní kampaně

Konverzní kampaně mohou mít totožné cílení jako u proklikových kampaní. Tyto kampaně dovolují poznat vaši cílovou skupinu a určit, v jaké fázi se nacházejí. Konverzní kampaň může uživatele přimět opět například realizovat nákup, ale také přidat zboží do košíku, přejít k zaplacení, nebo si třeba vyhledat kontaktní údaje atd.

Akviziční kampaně na nové uživatele

Tyto kampaně obecně vyžadují přesné definování cílového publika. Zaměřit byste se měli na ty zákazníky, kteří vám přinášejí nejvyšší obrat. Zároveň právě akviziční kampaně bývají nejziskovější.

Bannerová podpora nejprodávanějších produktů

Každá reklama na Facebooku by měla kromě základního textu obsahovat také zajímavé bannery. Bannery je nutné vytvářet v souladu s podmínkami Facebooku, tedy především dodržet stanovené množství textu a uchovat požadovaný rozměr. Ideálním rozměrem banneru je čtverec 1 080 px X 1 080 px.

Do reklam se zároveň hodí vsadit výhradně tzv. "na jistotu". Znamená to, že byste měli investovat pouze do nejlepších produktů ve své nabídce, které svému cílovému publiku můžete nabídnout. Proto vždy promujte to nejlepší, co vám jde celoročně nejvíce na odbyt, co jsou vaše bestsellery.

Další rady pro vyšší účinnost reklamy na Facebooku

A na závěr - rozpočet na Facebooku sice není dobré příliš omezovat, ale na druhou stranu není ideální rozházet zde bezhlavě statisíce na všechny strany. Rozpočet na Facebooku je proto vhodné přiměřeně omezit. A jak? Vyplatí se vám neinvestovat více cca než 1,4 až 1,8 násobek vůči počtu oslovených lidí

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."