Jak vyřešit zamítnutí reklamy na Facebooku?

16.02.2023

Pravidla pro reklamu jsou na Facebooku poměrně striktní. Proč dochází k zamítání a co v podobné situaci můžete podniknout? Přečtěte si tento článek, abyste se mohli vyhnout zamítnutí reklamy na Facebooku.

Jak probíhá kontrolní proces u facebookových reklam

Reklama běžně podléhá na Facebooku procesu schvalování. Ten trvá nejčastěji řádově hodiny, nicméně u reklam ze speciálních kategorií se schvalování může protáhnout dokonce až na 3 dny. Do celkové doby se promítá historie vašeho účtu, doména, samotný text inzerátu, kreativa, ale i cílení.

Kontrolní mechanismus má několik částí - hodnotí se texty i obrázky samotného postu, ale revizí před zveřejněním prochází i cílení a umístění reklamy a obsah vstupní stránky.

Vzhledem k tomu, že se na Facebooku uplatňuje kombinace automatického a manuálního schvalování, může se vám v praxi stát dokonce i to, že vaše reklama bude automatickým algoritmem schválena a pozdější ruční kontrola nesrovnalosti odhalí.

Co můžete dělat se zamítnutou reklamou

Což znamená, že pokud došlo k jejímu zamítnutí, porušila vaše reklama zásady pro zveřejňování, které jsou na této síti platné. Ty jsou rozděleny do tří základních skupin, a to na zásady komunity, zásady pro stránky, skupiny a události a zásady pro reklamu.

Abyste nicméně nemuseli pouze odhadovat, proč k tomuto verdiktu došlo, Facebook vám pošle e-mailové upozornění a odkáže vás do záložky Kvalita účtu. V té je důvod zamítnutí přesně uveden. V zásadě ale máte dvě možnosti:

  • upravit reklamu tak, aby zásadám odpovídala

  • vytvořit reklamu zcela novou

Eventuálně se můžete proti rozhodnutí Facebooku ještě vymezit tím, že požádáte o překontrolování zamítnuté reklamy. To je samozřejmě možné, pokud se domníváte, že jste žádné zásady z výše zmíněných jednoduše neporušili a i samotný Facebook tento postup doporučuje.

Při posuzování reklamy totiž mohlo dojít k pouhému omylu. Požadavek na opětovnou kontrolu najdete opět v záložce Kvalita účtu.

Zásady pro reklamu na Facebooku

Abyste se pozdějším komplikacím se schválením reklamy na Facebooku dokázali vyhnout, měli byste se seznámit s principy zásad pro reklamu na této sociální síti.

Ty prakticky obnášejí:

  • dodržování platných právních předpisů dané jurisdikce

  • zákaz propagovat služby, zboží nebo praktiky využívající klamavé či zavádějící postupy

  • zákaz reklam, které mají charakter násilný, šokují, jsou vulgární nebo se pokoušejí vzbudit senzaci

  • zákaz reklam postavených na vytváření negativního vnímání vlastního těla za účelem propagace produktů k redukci hmotnosti a dietních i dalších produktů souvisejících se zdravím

  • požadavek na maximální transparentnost u reklam týkajících se sociální problematiky, voleb a politiky

Závěr aneb jak pojmout reklamu na Facebooku

Facebooková reklama by tak vždy měla být v souladu s platnými pravidly. Pokud tomu tak není, může být zamítnuta. Pak máte coby správce sociálních sítí možnost ji jednoduše upravit nebo navrhnout znovu.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Vypínání a zapínání reklamy představuje základní dovednost při spouštění reklamních kampaní. Teprve po zapnutí můžete s reklamou pracovat dále. Kde se tato možnost nachází pro Instagram?

Vyhodnocování reklam na sociálních sítích potřebuje čas. Nejde to dělat hned po první minutě, ani třeba po jednom dni. Kdy je tedy vhodné k němu přikročit? Po týdnu? Po dvou týdnech? Po měsíci? A kdo nebo co o tom rozhoduje?

Pravidla pro reklamu jsou na Facebooku poměrně striktní. Proč dochází k zamítání a co v podobné situaci můžete podniknout? Přečtěte si tento článek, abyste se mohli vyhnout zamítnutí reklamy na Facebooku.

Přidávání příspěvků na Instagram má svá pravidla. A to nejen z hlediska obsahu, ale i při výběru konkrétního času. Kdy nastává ten nejlepší moment pro přidání dalšího postu?