Jak by měl vypadat správný plán příspěvků?

15.07.2021

Při publikování reklamy a příspěvků na sociálních sítích je zvláště důležité plánovat. Jak by ale měl přesně takový plán vypadat? Co by v něm nemělo chybět? Jaké náležitosti by měl mít? A stačí vám jen fotka a text, anebo je potřeba trochu víc?

Proč je důležité mít plán

Odpovědět si na tyto otázky je mimořádně důležité. Mnozí podnikatelé si totiž v dobré víře sestaví jakýsi "plán", který však plánem prakticky není. Chybí mu cíl, termín a řada dalších zásadních náležitostí.

Neznat cíl daného příspěvku, termín jeho zveřejnění, případně nemít samotný text, přitom však znamená, že návrh zcela postrádá smysluplnou koncepci. O účinnosti takto pojaté reklamy lze ve výsledku velmi pochybovat.

Jak by měl plán vypadat

V plánu nesmí chybět následující stěžejní body:

  • cíl

  • termín

  • text

  • fotografie/grafika

  • URL odkazy (cílové publikum nechce nic hledat)

  • budget do placené propagace a jeho rozdělení

  • typ reklamy (propagace příspěvku, proklik na web, získání nových fanoušků na profilu, apod.)

Cíl

Na počátku je nutné si rozmyslet nejen, co chcete publikovat, ale také proč. Odpovězte si na otázku, co vám vlastně aktivita na sítích má přinést. Mějte na paměti, že vaše komunikační strategie na sociálních sítích musí zapadat do celkové koncepce.

Základním cílem dobře vedeného marketingu by však mělo být nejen stanovení si toho, co a proč chcete publikovat, ale také to, komu chcete sdělení adresovat. Tomu je zapotřebí přizpůsobit tón komunikace i vizuální podobu příspěvku.

Termín

Termín příspěvků je potřeba plánovat právě s ohledem na definované cílové publikum v předchozím bodě. V podstatě neuděláte chybu, pokud budete publikovat později odpoledne a v podvečer, kdy už je většina uživatelů doma a má na sociální sítě čas. Čelit budete ale větší konkurenci.

Žádné jednoznačně vyznívající poučky na zaručeně dobré časy však v tomto směru neexistují. Reakci cílového publika je nutné otestovat. Nezáleží jen na čase, ale i na frekvenci. Příspěvků by nemělo být příliš málo, ale ani mnoho. Pokud navíc nemáte co zveřejnit, raději nepostujte nic.

Text

Tento bod souvisí s bodem předchozím. Obsah na sociálních sítích musí mít pro uživatele přidanou hodnotu.

Rovněž je nutné si uvědomit, že sociální sítě jsou především o vzájemné interakci mezi vámi a vaším publikem. Snadno své uživatele vtáhnete do komunikace prostřednictvím pokládání otázek. Jasně své čtenáře veďte k tomu, co mají dělat. Samotné texty by měly být svěží, vtipné a pokud možno nepříliš dlouhé (pokud tedy zrovna nepublikujete na LinkedIn, kde jsou naopak delší texty žádoucí).

Grafika

Grafika je důležitá pro to, abyste na svůj příspěvek upoutali pozornost. Texty má smysl doplnit bannery, fotkami a infografikou.

Grafika pak musí s texty korespondovat. Kreativní společnost nebo značka pro děti si může dovolit být originální, barevná i odlišná. Naopak třeba banka určitě zvolí minimalistické pojetí, které působí seriózně. 

Navíc by se měla i na sociální sítě  propsat vaše firemní identita, pokud ji máte již vytvořenou.

Budget

Důležité je si uvědomit, že položka, kterou si v rozpočtu vyčleníte na marketing, není pouze výdajem, ale svého druhu investicí.

Metod tvorby marketingového rozpočtu je několik. Jednoduchý a běžný postup v řadě firem je například určit celkovou částku procentem z obratu. U rychloobrátkového zboží se naopak hodí určení podle konkurence.

Typ reklamy

Jednotlivé typy reklam na sociálních sítích lze obvykle rozčlenit podle způsobu platby, obsahové formy a umístění.

Nejstarším a nejběžnějším druhem reklamy je v praxi ta bannerová. V tomto případě se platí za konkrétní prostor na určité období. Poměrně často se v praxi můžete nejen na sítích setkat i s PPC reklamou. Neplatí se u ní za zobrazování, ale za proklik.

Plánovat, plánovat a zase plánovat

Mít kvalitní plán příspěvků i placené reklamy je alfou a omegou úspěchu na sociálních sítích. Začíná a končí tím veškeré vaše snažení. Plán by měl být jasný, přehledný a hlavně by měl obsahovat veškeré potřebné informace. Nespoléhejte se na to "však já si na to vzpomenu", nebo "to je přece jasné, to si uvědomím, to si tu psát nebudu". Věřte mi, nevzpomenete a neuvědomíte. Vím to sama z vlastní zkušenosti. Řiďte se proto starým známým pravidlem - co je psáno, to je dáno.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si, co je nového

Měli jste spuštěné placené kampaně v prostředí METY. Něco jste tam utratili. Jenže v den splatnosti kampaní (ať už konkrétní den v měsíci, anebo dosažení určité částky), vám z nějakého důvodu platba neproběhla. Reklamní účet se vám tedy kompletně zablokoval. Kampaně stopnuly. Co teď? Jak se to dá vyřešit? A kde můžete znovu zadat úhradu svých...

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."