GDPR vs. reklama na Facebooku

19.07.2023

GDPR. Nic nového pod sluncem. Ovlivnilo už řadu oblastí a reklama na Facebooku není výjimkou. Na které důležité zásady byste v této souvislosti měli dbát?

Jak GDPR ovlivňuje reklamu na Facebooku

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost v květnu 2018. Týká se veškerých společností, které zpracovávají osobní údaje fyzických osob v rámci Evropské unie, bez ohledu na to, kde daná společnost sídlí.

GDPR vytvořilo nový právní rámec ochrany osobních údajů. V roce 2022 přitom z průzkumů vyplynulo, že se až 45 % obyvatel Evropy stále obává o své soukromí. 

Na druhou stranu toto nařízení vyvolává na straně inzerentů otázky, zda pro ně GDPR není překážkou k využívání uživatelských dat. Co tedy ve skutečnosti obnáší?

Abyste z pozice inzerenta mohli dodržet toto nařízení, především si musíte být vědomi, že ochranu vyžadují tyto okruhy informací:

 • identifikační údaje, jako je jméno, adresa, číslo občanského průkazu

 • webové údaje, jako je poloha, IP adresa, údaje o souborech cookie a štítky RFID

 • zdravotní informace

 • rasové či etnické údaje

 • politické názory

 • sexuální orientace

Jak koncipovat reklamu v souladu s GDPR

Pokud tedy na Facebooku provozujete reklamu a chcete tak činit plně v souladu s GDPR, měli byste mít na paměti především následující zásady:

 • Musíte své odběratele informovat o tom, jak budete jejich údaje používat.

 • Uživatelé vám musí udělit souhlas, než jejich údaje použijete, přičemž svůj souhlas mohou také kdykoliv odvolat.

 • Je pro vás povinné předložit svým zákazníkům jejich údaje, kdykoliv si je vyžádají.

 • Uživatelé musí mít možnost upravit jakoukoliv část informací, kterou chtějí.

 • Uživatelé mají právo své údaje také vymazat, kdykoliv to požadují.

Musíte tak, jednoduše řečeno, transparentně o výše uvedených oblastech svoje zákazníky informovat pomocí Zásad ochrany osobních údajů. Svému cílovému publiku jste povinni zřetelně vysvětlit, k čemu přesně žádáte o povolení a k jakému účelu použijete data, která dotyčný vaším směrem sdílel.

Jaké jsou důsledky uplatnění GDPR na Facebooku

Uživatel tak musí svou vůli projevit aktivně, například pomocí zaškrtnutí tlačítka na webu. A pozor, při využití e-mailových kontaktů z e-mailingu pro zacílení reklamy na Facebooku je zapotřebí dokonce zvláštní souhlas.

V praxi může být nyní na Facebooku vlivem tohoto nového ustanovení ztíženo oslovení širšího cílového publika, neboť je nutno si vyžádat souhlas s tím, že má uživatel zájem o propagační obsah a chce být oslovován s konkrétními nabídkami.

Nicméně dopad může být i pozitivní, uživatel již vědomě souhlasil s nabídkou a lze tedy předpokládat, že ho zajímá. Tudíž existuje větší šance na konverzi.

Závěr aneb jak na GDPR na Facebooku

Ustanovení o ochraně osobních údajů inzerentům částečně zkomplikovalo jejich působení na oblíbené sociální síti. Chcete-li dodržet požadovaná pravidla, je potřeba se zaměřit na to, jaké údaje svých zákazníků zpracováváte a jak s nimi nakládáte. A pozor na využívání e-mailových kontaktů ze své e-mailingové databáze. Bez písemného souhlasu svých zákazníků ani ránu.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Jasně. Vy to víte. Komunikace - otevřená, upřímná, aktivní, oboustranná, přímá - je základem všech dobrých vztahů. Všech vztahů. A ano, to i těch pracovních. Spoiler: I těch, které jsou mezi vámi a agenturou, nebo třeba markeťákem externistou. Bez p̶r̶ác̶e̶ komunikace nebudou koláče...

"Opatrně na tečky a další podobné znamínka v příspěvcích, jako jsou například: ".,?!'-/" - Algoritmus to v popisku dost špatně bere. Paradoxně to může dost ovlivnit dosah příspěvku. To samé emoji "💪🏼😁🤝🏆", když je jich dva a více, pak to může negativně ovlivnit dosah příspěvku."

Nedávno mě jeden můj klient přivedl na zajímavou myšlenku: Lze placenými reklamami na soc. sítích dosahovat jak velmi odvážných a ambiciózních cílů, tak i extrémně vysoké kvality zacílení? Tedy, že jinými slovy budete cílit jen a pouze skutečně na ty nejlepší, nejefektivnější a zkrátka na ty nej. lidi a na nikoho jiného? A cena za výsledek...

Facebook vás zablokoval. Nefunguje vám dvoufázové ověření. Zabránil vám zkrátka přístup do vašeho osobního účtu. Jenže vaše placené kampaně pod vaším firemním účtem vám stále běží. Máte je naplánované na neurčito. Vy je ale potřebujete ihned zastavit. Jak to tedy můžete udělat i bez toho, aniž byste se dostali do svého Reklamního účtu?

Je den jako každý jiný. Kontrolujete si svůj Reklamní účet. Chcete se podívat na výsledky svých kampaní. Na vašem profilu vše běží v pořádku. Ovšem když vejdete do svého Reklamního účtu na Facebooku (Ads Manageru / Správce reklam), nevidíte žádné výsledky jako obvykle, ale jen informaci "Máme problém načíst všechna požadovaná data.". Co s tím? Jak...

Nástěnka fotek ve čtvercovém formátu – to je Instagram. Instagram aktuálně oslovuje především mladší publikum. Intuitivně by tak velké B2B společnosti nemusely takové médium upřednostňovat. Existuje však mnoho důvodů, proč by využití Instagramu mohlo být pro vás přínosné. Jak můžete efektivně oslovit svou B2B komunitu i na Instagramu?