NÁVOD PRO FIRMY: Jak si nastavit spolupráci s markeťákem

26.08.2022

Pokud se rozhodnete pro svůj projekt angažovat externího marketingového odborníka, měli byste vědět, jak si účinně spolupráci nastavit. Na co nezapomenout? Co by domluva rozhodně měla obsahovat? A které body můžete naopak s klidem vypustit?

Ujasněte si, k čemu vám outsourcing pomůže

Outsourcing v marketingu prakticky nijak nevybočuje z obecné definice outsourcingu jako takového. Proto není dosud úzce definováno, jakým způsobem konkrétně v této oblasti probíhá a které metody využívá.

V tvorbě obsahu je však zcela bezpochyby definovatelný, měřitelný a kvantifikovatelný. Využívá ale také značně širokou paletu strategií, což mnohým uživatelům brání v tom mu účinně porozumět.

Prakticky lze říci, že externí marketing vám dokáže zajistit odborné znalosti, nástroje a taktiky tam, kde zatím vaše společnost nepřikročila k tomu vybudovat plnohodnotné interní personální zajištění.

Nastavte si JASNÉ podmínky spolupráce

Dohodnout je zapotřebí formu výše odměny pro vašeho externího partnera. Uvažovat můžete hodinovou sazbu, man-day, projektovou cenu, měsíční paušál atd. S tím souvisí i požadovaný rozsah činností, které vyžadujete a to, zda budete potřebovat například činnost na poloviční úvazek nebo méně.

Tato konkrétní dohoda vyústí v sepsání smlouvy. V takovém případě můžete uvažovat i o sepsání NDA, tedy dohody o mlčenlivosti. Zajistíte tím ochranu svého know-how, které nemůže být sdíleno se třetí stranou.

Vhodné je taktéž vymezit, co se bude dít v případě ukončení spolupráce. Tedy zejména to, jak rychle může být spolupráce ukončená a kdo ji může ukončit. Případně zahrňte rovněž možnost konkurenční doložky.

Vhodné je dále exaktněji vymezit, co bude součástí spolupráce a kam už si nepřejete, aby kompetence vašeho marketingového partnera zasahovaly. Dopředu se rovněž zaměřte na to, zda jsou možné vícepráce.

Vymezte si rozpočet

Kromě časové osy je potřeba si transparentním způsobem nastavit celkový rozpočet na marketing. Jasně definovaná očekávání pomohou v úspěšné spolupráci oběma stranám.

Jak si účinně rozplánovat finance? Rámcově se obvykle udává, že se výdaje na marketing pohybují v rozmezí 1 až 25 % objemu celkových ročních prodejů. Nicméně vaši společnost ovlivňuje celá řada oborových faktorů.

Marketér tak od vás bude potřebovat znát především klíčovou informaci, od kterého bodu se už vašemu podnikání daří dostat se do zisku. Vycházet musíte především z povědomí o fixních a variabilních nákladech.

V úvahu z hlediska nákladovosti vezměte i to, co budete outsourcovat. Požadujete tyto služby pro jednorázový projekt nebo trvale?

Začleňte externího partnera do svého týmu

Počítejte s tím, že spolupráce s externím partnerem bude vyžadovat čas, který musíte věnovat jeho integraci do svého podnikání. Čím lépe se vám podaří externího partnera začlenit do svého týmu a čím lépe se zorientuje v prostředí firmy, tím lepší výstup můžete očekávat.

Udílejte jasné pokyny a dejte vašemu externímu partnerovi co nejvíce informací. Zcela zásadní je především ujasnění si vaší cílové skupiny.

Pakliže jste zatím marketingové aktivity neřešili vůbec a nemáte o těchto základních pilířích představu, využijte služeb externího partnera rovnou i k tomu, abyste si je správně nastavili. Vrátí se vám to v možnosti začít budovat od samého počátku účinnou strategii.

Ujistěte se, že externí partner má dostatek zkušeností

To, že je externí marketér ochoten na svá bedra převzít váš projekt, stále neznamená, že tak činí s plnou zodpovědností. Pro danou oblast jednoduše nemusí být dostatečně kvalifikovaný nebo zkušený.

V tomto bodě především záleží na tom, zda činnost svěříte agentuře nebo freelancerovi. Agentura je obvykle schopna poskytnout větší šíři záběru, zatímco freelancer může být odborníkem na jednu konkrétní oblast.

Ptejte se v obou případech po referencích na daného odborníka. Vhodné je především zjistit, zda už agentura nebo freelancer pracoval někdy s lidmi, kteří podnikají přímo ve stejném oboru jako vy.

Stanovte si způsob reportingu a frekvenci kontrol

Požadujte průběžný reporting a kontroly výstupu. Vzhledem k tomu, že outsourcing marketingu může často zahrnovat velké množství úkolů, může zde vzniknout tendence shlukovat činnosti dohromady, což právě reporting komplikuje.

Ovšem pozor, vyhněte se mikromanagementu a ponechte marketérovi prostor k tomu, aby mohl vykonávat svou práci. Koneckonců platí, že od toho jste si ho i najali.

Závěr aneb jak na externí marketing

Spolupráce s externím marketérem umí šetřit čas i náklady. Je ale potřeba myslet na to, abyste si nastavili jasná a transparentní pravidla pro vzájemnou spolupráci. Jak se říká - co je psáno, to je dáno. Zároveň neočekávejte, že se bude externista chovat jako váš zaměstnanec. Externista bude vždy jen externistou.

Další články, které by vás mohly zajímat

Přečtěte si jako první, co je nového

Možná jste už o tom někdy slyšeli - když zasáhnete do nastavení reklamy na Facebooku, vyresetuje to její dosavadní výsledky a vrátí jí to do fáze učení. Co konkrétně ale resetuje fázi učení? To bude mým dnešním tématem.

Je to jeden z faktorů, který nedokážete ovlivnit. Přitom někdy ovlivňuje vás a výsledky vašich reklam, a to nejen na soc. sítích. Počasí. Určitě už jste někdy slyšeli, že i počasí může mít vliv na výsledky vašich reklam. Ovšem jak? Do jaké míry? A jak s tím můžete do budoucna pracovat a plánovat? V tomto článku se to pokusím rozklíčovat....

Cítíte to? To už nám rok 2024 dýchá na záda. Zdá se to jako naprosto neuvěřitelné, ale už za pouhých 52 dní je tady nový rok 2024. A stejně jako jakýkoliv jiný předcházející rok, tak i ten s číslovkou 2024 přinese spoustu marketingových akcí, událostí a aktivit. Pojďme se na ně tedy s předstihem podívat, abyste se na ně mohli už teď připravit....

"Paní Rumpala, ten Facebook si úplně vymýšlí výsledky. Jak máme vyhodnocovat kampaně, když nám reportujte úplné nesmysly? A v Google Analytics 4 zase nemáme zaznamenáno všechno. Podle čeho to máme tedy vyhodnocovat?"

Kliknutí (vše), Kliknutí na odkaz, Zobrazení cílové stránky, Jedinečná kliknutí. Zdánlivě je to všechno stejné. Vždyť se pořád jedná o kliknutí. Jenže! Není kliknutí jako kliknutí. A možná v tomto článku zjistíte, že jste to celou dobu vyhodnocovali špatně.

Stojíte před klíčovou otázkou: Dosáhli jsme 20% PNO na Facebooku - je to málo, nebo strašně hodně a musíme s tím začít něco dělat? Jaké PNO je na Facebooku vlastně "to správné"? A co když se na Facebooku nedokážete dostat pod 30% PNO? O tom všem se dočtete v tomto článku.